Wpływ hamowania ACAT na postęp miażdżycy tętnic wieńcowych

Enzym acylo-koenzym A: acylotransferaza cholesterolu (ACAT) estryfikuje cholesterol w różnych tkankach. W niektórych modelach zwierzęcych inhibitory ACAT mają działanie przeciwmiażdżycowe. Metody
Wykonaliśmy ultrasonografię wewnątrznaczyniową u 408 pacjentów z udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową. Wszyscy pacjenci otrzymywali zwykłą prewencję wtórną, w tym statyny, o ile były wskazane. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania inhibitora ACAT pactimibe (100 mg na dzień) lub pasującego placebo. Ultrasonografię powtórzono po 18 miesiącach, aby zmierzyć postęp miażdżycy.
Wyniki
Główna zmienna skuteczności analizująca progresję miażdżycy – zmiana procentowej objętości miażdżycy – była podobna w grupach paktymibu i placebo (odpowiednio 0,69% i 0,59%, P = 0,77). Jednak obie drugorzędne zmienne skuteczności oceniane za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wykazały niekorzystne skutki leczenia pactimibem. W porównaniu z wartościami wyjściowymi, znormalizowana całkowita objętość miażdżycy wykazała znaczącą regresję w grupie placebo (-5,6 mm3, P = 0,001), ale nie w grupie paktymibu (-1,3 mm3, P = 0,39; P = 0,03 dla porównania między grupami ). Objętość miażdżycy w najgroźniejszym podsegmentu 10 mm uległa regresji o 3,2 mm3 w grupie placebo, w porównaniu ze spadkiem o 1,3 mm3 w grupie pactimibe (P = 0,01). Łączna częstość występowania niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych była podobna w obu grupach (P = 0,53).
Wnioski
W przypadku pacjentów z chorobą wieńcową leczenie inhibitorem ACAT nie polepszyło podstawowej zmiennej skuteczności (objętość procentowa miażdżycy) i niekorzystnie wpłynęło na dwie główne drugorzędne metody oceny skuteczności, stwierdzone na podstawie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Hamowanie ACAT nie jest skuteczną strategią ograniczania miażdżycy i może promować aterogenezę. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00268515.)
Wprowadzenie
Wprowadzenie inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (statyny) prawie dwie dekady temu stanowiło punkt zwrotny w wysiłku opracowania środków farmakologicznych w celu zmniejszenia chorobowości i umieralności z powodu choroby wieńcowej. Jednak pomimo rozwoju coraz silniejszych statyn zdolnych do znacznego obniżenia poziomu cholesterolu, choroba wieńcowa pozostaje główną przyczyną śmierci w zachodnich społeczeństwach.1 Podstawowe badania wyjaśniły szlaki metaboliczne leżące u podstaw gromadzenia i usuwania lipidów ze ściany naczynia. W związku z tym wysiłki na rzecz odkrywania leków skupiły się na ukierunkowanych podejściach terapeutycznych. Jednym z obiecujących celów jest enzym acylo-koenzym A: acylotransferaza cholesterolu (ACAT), która estryfikuje cholesterol w różnych komórkach i tkankach.
Rysunek 1. Rysunek 1. Lokalizacja i funkcja enzymu Acyl-koenzym A: Acylotransferaza cholesterolowa (ACAT). Zidentyfikowano dwie formy ACAT: ACAT1 jest obecny w wielu tkankach, w tym makrofagach, a ACAT2 jest obecny w błonie śluzowej jelit i hepatocytach. ApoB oznacza apolipoproteinę B, lipoproteiny o bardzo małej gęstości VLDL, lipoproteiny o niskiej gęstości LDL i lipoproteiny o wysokiej gęstości HDL.
Zidentyfikowano dwie formy ACAT: ACAT1, obecne w wielu tkankach, w tym makrofagach, i ACAT2, obecne w komórkach nabłonka jelita i hepatocytach (Figura 1) .4,5 Teoretycznie hamowanie ACAT1, blokując estryfikację cholesterolu, mogłoby zapobiegają transformacji makrofagów w komórkach piankowatych i spowalniają rozwój miażdżycy 6. Hamowanie ACAT2 mogłoby obniżyć poziom lipidów w surowicy
[podobne: leczenie w czechach, fizjoterapia na czym polega, diabetolog nfz warszawa ]
[przypisy: viagra bez recepty cena, terapia czynnikami wzrostu, olx wagrowiec ]