Wpływ hamowania ACAT na postęp miażdżycy tętnic wieńcowych ad 5

Średni poziom cholesterolu HDL wynosił 42,8 mg na decylitr (1,1 mmol na litr) w grupie placebo i 43,8 mg na decylitr (1,1 mmol na litr) w grupie pactimibe (P = 0,22). Nie było znaczących różnic między grupami w poziomach triglicerydów lub białka C-reaktywnego, jak zmierzono przy użyciu testu o wysokiej czułości. Analizy skuteczności z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
Tabela 2. Tabela 2. Wewnętrzne ultrasonograficzne pomiary ciężkości miażdżycy na poziomie wyjściowym i na końcu badania. Tabela 2 przedstawia wyniki analiz skuteczności obejmujących ultrasonografię wewnątrznaczyniową. Główna zmienna skuteczności, zmiana procentowej objętości miażdżycy, była podobna w grupach paktymibu i placebo (odpowiednio 0,69% i 0,59%, P = 0,77). Jednak zmiana w znormalizowanej całkowitej objętości miażdżycy wykazała mniej korzystny wynik w grupie pactimibe niż w grupie placebo (P = 0,03). Znormalizowana całkowita objętość miażdżycy zmniejszyła się o 5,6 mm3 w grupie placebo (P = 0,001 dla porównania z wartościami wyjściowymi) io 1,3 mm3 w grupie pactimibe (P = 0,39 dla porównania z wartościami wyjściowymi). W odniesieniu do podsegmentu 10 mm o największej ostrości choroby, grupa placebo miała również bardziej korzystne działanie niż grupa pactimibe. W tych segmentach mediana spadku wyniosła 3,2 mm3 w grupie placebo i 1,3 mm3 w grupie pactimibe (P = 0,01). Tak więc, obie drugorzędne pomiary skuteczności wykazały osłabienie stopnia regresji miażdżycy tętnic, co oceniono na podstawie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w ciągu 18 miesięcy standardowego schematu leczenia, który składał się ze statyn u większości pacjentów.
Zdefiniowane podgrupy
Tabela 3. Tabela 3. Zmiana procentowej objętości miażdżycy w wcześniej określonych podgrupach. Tabela 3 pokazuje wyniki dla pierwotnej miary skuteczności dla 11 wcześniej określonych podgrup w dwóch grupach pacjentów. Wyniki były podobne w większości podgrup, chociaż podgrupa zdefiniowana przez to, czy wskaźnik masy ciała (waga wyrażona w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) była większa niż 30 lub 30 lub mniej na linii podstawowej wykazywała heterogeniczność (P = 0,03) .
Zdarzenia niepożądane i wyniki kliniczne
Tabela 4. Tabela 4. Nieprawidłowości laboratoryjne i niekorzystne wyniki kliniczne. Ryc. 2. Ryc. 2. Czas do wystąpienia pierwszego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego. Zdarzenia sercowo-naczyniowe zawarte w tym złożonym punkcie końcowym obejmują zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej i rewaskularyzacja tętnic szyjnych lub wieńcowych. Gwałtowny wzrost liczby zdarzeń pod koniec badania reprezentuje procedury rewaskularyzacji wywołane wymaganą procedurą cewnikowania. Względne ryzyko dotyczy porównania grupy pactimibe z grupą placebo.
Tabela 4 pokazuje liczbę pacjentów, którzy mieli nieprawidłowe wartości laboratoryjne związane z wątrobą i mięśniem oraz niekorzystne wyniki kliniczne. Figura 2 pokazuje czas wystąpienia pierwszego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego dla połączonych wyników zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru nieinwazyjnego, hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej i rewaskularyzacji wieńcowej lub szyjnej
[przypisy: fizjoterapia na czym polega, kapoplastyka stawu biodrowego cena, lek do kolonoskopii ]
[podobne: cerumex, darsonval przeciwwskazania, dentysta na nfz kraków ]