Wariacje sekwencji w PCSK9, Low LDL i ochrona przed chorobą wieńcową serca ad

Zaburzenia te są jednak rzadkie i genetycznie niejednorodne i nie można było określić ich wpływu na CHD. Ostatnio odkryliśmy, że około 2 procent czarnych osobników ma jedną z dwóch nonsensownych mutacji (426C . G, kodujących Y142X [zastąpienie tyrozyny w pozycji 142 kodonem stop] i 2037C . A, kodujących C679X [zastąpienie cysteiny w pozycji 679 z kodonem stop)) w PCSK9, proteaza serynowej proteazy transfuziowej probabilinowej subtylizyny / kexiny typu 9.4 Te dwie mutacje nonsensowne są związane z 40 procentowym obniżeniem średniego cholesterolu LDL. [4] Obie mutacje bezsensowne są rzadkie u białych osób . Zidentyfikowaliśmy również zmianę sekwencji PCSK9 (137G . T, kodująca R46L [zastąpienie argininy w pozycji 46 leucyną]), która jest bardziej powszechna wśród białych osób (częstość występowania, 3,2%) niż wśród czarnych osób (0,6%) i to jest związane z 21-procentowym obniżeniem poziomu cholesterolu LDL w osoczu.5
Mechanizmy molekularne, dzięki którym te odmiany sekwencji w PCSK9 obniżają poziom cholesterolu LDL, nie są znane. PCSK9 jest glikoproteiną, która ulega ekspresji na najwyższym poziomie w wątrobie, jelicie i nerce.6 Nadekspresja PCSK9 lub mysiego ortologa w wątrobach myszy prowadzi do znacznego zmniejszenia receptorów LDL w tym narządzie, 7-10, który jest główna ścieżka do usuwania LDL z osocza i odpowiadający mu wzrost poziomu cholesterolu LDL w krążeniu. Odwrotnie, myszy pozbawione Pcsk9 mają zwiększone poziomy wątrobowych receptorów LDL i usuwają LDL z osocza przy przyspieszonym tempie. Tak więc wysokie poziomy PCSK9 prowadzą do wysokiego poziomu cholesterolu LDL w osoczu, podczas gdy niskie poziomy PCSK9 prowadzą do niskiego LDL. poziomy cholesterolu.
Stosunkowo wysoka częstość występowania zmian sekwencji obniżających stężenie LDL w PCSK9 dostarczyła możliwości przeanalizowania skutków swoistej, trwającej przez całe życie obniżenia poziomu cholesterolu LDL na ryzyko CHD. Poniżej przedstawiamy wpływ tych zmian sekwencji na częstość występowania CHD w badaniu ARIC (ang. Atherosclerosis Risk in Communities), podłużne, biracialne badanie kohortowe mające na celu ocenę subklinicznej i klinicznej miażdżycy.
Metody
Przedmioty
Badanie ARIC jest prospektywnym badaniem miażdżycy zapoczątkowanym w 1987 roku. Badanie obejmuje cztery społeczności (Jackson, Miss., Minneapolis, Hrabstwo Forsyth, NC i Washington County, MD), z których każdy zwerbował losowo wybraną kohortę około 4000 osoby w wieku od 45 do 64 lat. 12. Badane osoby uczestniczyły w czterech badaniach trzyletnich i były przesłuchiwane corocznie przez telefon. Zapisy z hospitalizacji i zgonów zostały wyabstrahowane, jak opisano wcześniej.13 Dane uzupełniające w tym badaniu obejmują zdarzenia do stycznia 2003 r. Protokół badania został zatwierdzony przez komisje przeglądowe wszystkich ośrodków i wszyscy uczestnicy dostarczyli świadoma zgoda, która obejmowała zgodę na badania genetyczne.
Ogółem wstępne badanie wstępne objęło 15 792 uczestników, w tym dane medyczne, społeczne i demograficzne. Rasa lub grupa etniczna została określona przez samoidentyfikację; uczestnicy określili siebie jako czarnych lub białych w odpowiedzi na kwestionariusz, w którym dostępne kategorie były czarne, białe, indyjskie lub azjatyckie
[podobne: kapoplastyka stawu biodrowego cena, olx wagrowiec, viagra bez recepty cena ]
[patrz też: viagra bez recepty cena, terapia czynnikami wzrostu, olx wagrowiec ]