Randomizowane badania kliniczne

W artykule Sounding Board dotyczącym problemów randomizowanego badania klinicznego (wydanie z 30 maja), Hellman i Hellman zaczynają od dychotomii: lekarz musi działać w najlepszym interesie pacjenta, a naukowiec musi działać, aby promować wiedzę. Leczenie według najlepszej opinii lekarza jest nieodwołalnym prawem pacjenta, a nieudowodnione poglądy mogą być bardziej cenione przez chorych pacjentów niż przez naukowców. Nawet gdy próba zaczyna się w równowadze, postrzegana korzyść z jednego leczenia później zobowiązuje lekarzy do leczenia pacjentów zgodnie z tym, co wydaje się teraz najlepsze, ponieważ odkrycie naukowe jest podporządkowane interesowi pacjenta. Dlatego badania z randomizacją nie mogą być zakończone etycznie.
W tym samym numerze Passamani2 zaprzecza konfliktowi między nauką a medycyną. Read more „Randomizowane badania kliniczne”