Przewaga gammopatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu

Częstotliwość występowania gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu (MGUS), przedmio- tykowej zaburzeniu komórek plazmatycznych u osób w wieku 50 lat lub starszych, nie została dokładnie określona. Użyliśmy czułych technik laboratoryjnych, aby ustalić występowanie MGUS w dużej populacji na dobrze określonym obszarze geograficznym. Metody
Zidentyfikowaliśmy wszystkich żywych mieszkańców hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota od stycznia 1995 roku. Uzyskaliśmy surowicę, która pozostała po wykonaniu rutynowych testów klinicznych w Klinice Mayo lub zapytaliśmy pacjentów, dla których taka surowica była niedostępna dla dostarczenia próbki. Elektroforezę w żelu agarozowym przeprowadzono na wszystkich próbkach surowicy, a każda próbka surowicy z dyskretnym pasmem białka monoklonalnego lub uważana za zlokalizowaną prążek poddano immunofiksacji.
Wyniki
Próbki surowicy uzyskano od 21 463 spośród 28 038 wyliczonych mieszkańców w wieku 50 lat lub starszych (76,6%). MGUS zidentyfikowano u 694 (3,2%) tych osób. Stawki skorygowane względem wieku były wyższe u mężczyzn niż u kobiet (4,0 procent wobec 2,7 procent, P <0,001). Częstość występowania MGUS wynosiła 5,3 procent wśród osób w wieku 70 lat lub starszych i 7,5 procent wśród osób w wieku 85 lat lub starszych. Stężenie immunoglobuliny monoklonalnej było mniejsze niż 1,0 g na decylitr w 63,5% i co najmniej 2,0 g na decylitr tylko w 4,5% z 694 osób. Stężenie niezaangażowanych immunoglobulin zmniejszono u 27,7 procent z 447 badanych osób, a 21,5 procent z 79 badanych miało monoklonalny lekki łańcuch moczowy.
Wnioski
Wśród mieszkańców Olmsted County, Minnesota, MGUS stwierdzono u 3,2 procent osób w wieku 50 lat lub starszych i 5,3 procent osób w wieku 70 lat lub starszych.
Wprowadzenie
Chociaż szpiczak mnogi jest prototypową gammapatią monoklonalną, najczęstszym zaburzeniem w komórkach plazmatycznych jest przednowotworowy prekursor szpiczaka, gammapatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS). MGUS definiuje się przez stężenie monoklonalnych immunoglobulin w surowicy wynoszące 3 g na decylitr lub mniej; brak litycznych zmian kostnych, niedokrwistość, hiperkalcemia i niewydolność nerek związanych z proliferacją monoklonalnych komórek plazmatycznych; i odsetek komórek plazmatycznych w szpiku kostnym 10% lub mniej.1-3 W dużych ośrodkach referencyjnych połowa pacjentów z gammapatią monoklonalną ma MGUS, natomiast tylko 15 do 20 procent ma szpiczaka mnogiego.
MGUS wiąże się z częstością progresji do szpiczaka mnogiego lub pokrewnym stanem złośliwym wynoszącym procent rocznie.1,2 Ponieważ wskaźnik ten nie zmniejsza się z czasem, pacjent z MGUS wymaga kontynuacji w nieskończoność. Stężenie białka monoklonalnego surowicy wynoszące co najmniej 1,5 g na decylitr, immunoglobulina monoklonalna inna niż IgG i nieprawidłowy stosunek łańcucha lekkiego w surowicy (łańcuchy lekkie kappa: lambda) są głównymi czynnikami ryzyka progresji do choroby nowotworowej.4. lat po rozpoznaniu MGUS ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy wynosi 58 procent u pacjentów z wszystkimi trzema czynnikami ryzyka, 37 procent u pacjentów z dowolnymi dwoma czynnikami ryzyka, 21 procent u pacjentów z jednym czynnikiem ryzyka i 5 procent u pacjentów bez czynników ryzyka. Ta klasyfikacja identyfikuje pacjentów, którzy są najbardziej narażeni na progresję do szpiczaka mnogiego lub powiązanych stanów złośliwych i którzy mogą skorzystać z interwencji, która mogłaby zapobiec szpiczakowi mnogiemu.5
Tabela 1
[więcej w: apteka dyżurna wieliczka, przychodnia familia, szampon do wrażliwej skóry głowy ]
[podobne: zoz ursynów, fizjoterapia na czym polega, szampon do wrażliwej skóry głowy ]