Wariacje sekwencji w PCSK9, Low LDL i ochrona przed chorobą wieńcową serca ad 6

Osoby, które były heterozygotyczne lub homozygotyczne względem PCSK946L, miały 47 procentowe zmniejszenie częstości zdarzeń wieńcowych (6,3 procent vs. 11,8 procent). Współczynnik ryzyka dla CHD wśród nosicieli PCSK946L w porównaniu z osobami bez nośności po dostosowaniu do wieku i płci wynosił 0,5 (przedział ufności 95%, 0,32 do 0,79, P = 0,003). CHD rozwinęło się tylko u z 25 czarnych, którzy byli heterozygotyczni pod względem allelu PCSK946L. Ta kobieta była otyła (wskaźnik masy ciała, 35), palacz bez cukrzycy, bez nadciśnienia, który miał poziom cholesterolu LDL 111 mg na decylitr (2,9 mmol na litr) i poziom cholesterolu HDL 27 mg na decylitr (0,7 mmol na litr ). Nie zgłosiła w rodzinie żadnych chorób serca i zawała mięśnia sercowego w wieku 53 lat. Aby ustalić, czy trzy allele PCSK9 związane z niższym stężeniem cholesterolu LDL w osoczu były również związane ze zmniejszonym ryzykiem miażdżycy tętnic szyjnych, porównaliśmy nośniki i nie nośne w odniesieniu do grubości błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej, zastępczej miary miażdżycy tętnic wieńcowych. Średnia grubość intima-medium była nieznacznie, ale znacznie niższa wśród nosicieli niż wśród nosicieli, zarówno w grupie osób czarnych (tabela 1), jak iw grupie osób białych (tabela 2).
Dyskusja
Głównym ustaleniem tego badania jest to, że zmiany sekwencji w PCSK9 związane z niższymi poziomami cholesterolu LDL w osoczu nadawały ochronę przed CHD. Zmniejszoną częstość występowania CHD związaną z obniżającymi poziom LDL allelami PCSK9 obserwowano w dwóch różnych populacjach. Stwierdzono stopniowane powiązanie między obniżonym poziomem cholesterolu LDL i zmniejszeniem ryzyka zdarzeń wieńcowych: mutacje bezsensu, które obniżały poziom cholesterolu LDL w osoczu o około 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) były związane z 88-procentowym zmniejszeniem częstości CHD, podczas gdy allel PCSK946L, który obniżał poziom cholesterolu LDL o około 20 mg na decylitr (0,5 mmol na litr), był związany z 50-procentową redukcją CHD. Obniżenie wartości CHD związanej z tymi zmianami sekwencji PCSK9 było większe niż te przewidywane w badaniach obniżania stężenia cholesterolu LDL, 2 przypuszczalnie odzwierciedlające korzystny wpływ trwającego całe życie obniżenia poziomu cholesterolu LDL w osoczu. Dane te sugerują, że względnie umiarkowane obniżenie poziomu cholesterolu LDL (20 do 40 mg na decylitr) znacznie zmniejszyłoby częstość występowania CHD w populacji, jeśli utrzymałoby się przez całe życie.
W kilku badaniach obserwacyjnych w dużych populacjach, obniżone poziomy cholesterolu LDL w osoczu były związane ze zmniejszeniem odsetka CHD.17,18 Z tych badań nie było jasne, w jakim stopniu zmniejszenie ryzyka można bezpośrednio przypisać niższemu poziomowi w osoczu krwi. Cholesterol LDL i stopień, w jakim jest on spowodowany zaburzeniem działania czynników związanych z poziomem cholesterolu LDL, takich jak masa ciała, dieta, terapia medyczna lub stan hormonalny. Identyfikacja alleli PCSK9 obniżających poziom LDL, które były wystarczająco powszechne, pozwoliła nam na stratyfikację osobników według genotypu i ocenę związku między tymi allelami a zdarzeniami wieńcowymi.
Istnieje możliwość, że mutacje nonsensowne i allel kodujący R46L PCSK9 zmniejszają CHD poprzez mechanizm niezwiązany z efektem obniżania LDL
[patrz też: piperine forte skład, diabetolog nfz warszawa, masaż przeciwwskazania ]
[patrz też: cerumex, darsonval przeciwwskazania, dentysta na nfz kraków ]