Transmisja pourodzeniowa wirusa niedoboru odporności typu 1 z matki na niemowlę – prospektywne badanie kohortowe w Kigali w Rwandzie czesc 4

W ostatnim badaniu kontrolnym, którego wyniki były dostępne do badania, 9 z 16 matek, które przeszły serokonwersję, były całkowicie bezobjawowe, u 4 wystąpiła uogólniona limfadenopatia, u 2 uogólniona limfadenopatia i przewlekłe zapalenie skóry, u wystąpiła uogólniona powiększenie węzłów chłonnych i kandydoza jamy ustnej. Tabela 3. Tabela 3. Potencjalne czynniki ryzyka zakażenia HIV-1 u matek, które serokonwersowały (przypadki) i kontrole, Kigali, Rwanda, 1988-1990. * Tabela 3 przedstawia wyniki badań potencjalnych czynników ryzyka dla serokonwersji HIV-1 w 16 serokonujących matkach i 48 kontrolach dobranych pod względem wieku i parze. Read more „Transmisja pourodzeniowa wirusa niedoboru odporności typu 1 z matki na niemowlę – prospektywne badanie kohortowe w Kigali w Rwandzie czesc 4”

Transmisja pourodzeniowa wirusa niedoboru odporności typu 1 z matki na niemowlę – prospektywne badanie kohortowe w Kigali w Rwandzie ad

Zestandaryzowany kwestionariusz był podawany na ślepo kobietom, które serokonwersji i kontroli w celu zidentyfikowania potencjalnych czynników ryzyka serokonwersji u matek i po urodzeniu nabycie HIV-1 u ich niemowląt. Metody serologiczne i immunologiczne
W momencie porodu, 10 ml krwi uzyskano od matki i pępowiny w celu wykrycia przeciwciał HIV-1. Wszystkie próbki surowicy badano przesiewowo za pomocą komercyjnego testu immunoenzymatycznego (Vironostika, Organon Teknika, Boxtel, Holandia). Gdy próbki surowicy były pozytywne w teście immunoenzymatycznym, wyniki potwierdzono za pomocą komercyjnej techniki Western blot (Du Pont de Nemours, Wilmington, Del.), W której reakcję zdefiniowano jako pozytywną, gdy wykazywały co najmniej trzy prążki, po jednym z każdego genu -product group: gag, pol i env. 5 Podczas każdej trzymiesięcznej wizyty w szpitalu, 5 ml krwi pobierano od matek i niemowląt do testu immunoenzymatycznego HIV-1. Read more „Transmisja pourodzeniowa wirusa niedoboru odporności typu 1 z matki na niemowlę – prospektywne badanie kohortowe w Kigali w Rwandzie ad”

Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad 6

Przeprowadzono analizę kowariancji w celu oceny wpływu niewydolności lewej komory na rozlew krwi norepinefryny. Przy uwzględnieniu historycznej grupy z niewydolnością serca frakcja wyrzutowa lewej komory była głównym wyznacznikiem wyższych poziomów napływu noradrenaliny sercowej obserwowanych w grupie z arytmiami komorowymi. Jak pokazano w wypustce na Figurze 3, jednak 3 z 12 pacjentów w grupie z komorowymi zaburzeniami rytmu miało poziomy rozrostu noradrenaliny sercowej powyżej górnej granicy ufności 95 procent dla ich frakcji wyrzutowej lewej komory.
Dyskusja
Badanie to dostarcza dowodów na trwałą aktywację współczulnego układu nerwowego, szczególnie serca, u pacjentów, którzy wyleczyli się z zagrażającej życiu komorowej arytmii. U takich pacjentów obserwowano prawie pięciokrotny wzrost dopełniacza norepinefryny do osocza, w porównaniu z poziomami u zdrowych, zdrowych, dobranych pod względem wieku osób w spoczynku lub u pacjentów z bólem w klatce piersiowej poddawanych diagnostycznemu cewnikowaniu serca. Read more „Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad 6”

Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad 5

Wskaźniki rozrostu norepinefryny sercowej w osoczu w trzech grupach referencyjnych (kręgach stałych) i pacjentach z komorowymi zaburzeniami rytmu (otwarte kółka). Słupki oznaczają średnie wartości. Uwalnianie norepinefryny w spoczynku było podobne u osób zdrowych oraz u pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub chorobą wieńcową, ale było znacznie podwyższone u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu, średnio o 450 procent (176 . 39 pmol na minutę, w porównaniu z częstością 32 . 8 pmol na minutę u osób zdrowych, p <0,001) (ryc. Read more „Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad 5”

Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią czesc 4

Objętość lewej komory i frakcję wyrzutową zmierzono za pomocą skomputeryzowanego systemu do analizy obrazu (Cardio-500, Kontron Bildanalyse, Monachium, Niemcy). Analiza statystyczna
Dane wyrażono jako średnie . SE. Stwierdzono, że dane są zgodne z rozkładem normalnym. Istotność statystyczną oceniano metodą jednokierunkowej analizy wariancji. Read more „Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią czesc 4”

Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad

Charakterystyka kliniczna czterech grup badawczych. U 12 pacjentów, u których doszło do spontanicznych i utrzymujących się zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu poza szpitalem 4 do 48 dni wcześniej (średnia 13), zmierzono całkowite i sercowe wpadanie norepinefryny do osocza bezpośrednio przed diagnostycznym badaniem elektrofizjologicznym. Dane dotyczące tej grupy z komorowymi zaburzeniami rytmu porównano z danymi dotyczącymi 18 pacjentów poddawanych rutynowej diagnostycznej koronarografii (12 z dławicą piersiową [grupa z chorobą wieńcową] i 6 z atypowym bólem w klatce piersiowej [grupa z bólem w klatce piersiowej]) i 12 prawidłowych, zdrowych dobrani pod względem wieku ochotnicy rekrutowani przez reklamę. Charakterystykę kliniczną badanych osobników przedstawiono w tabeli 1. Żaden z badanych w trzech grupach referencyjnych nie wykazywał przedłużonego lub objawowego epizodu częstoskurczu komorowego lub wcześniej wymagał resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub kardiowersji prądem stałym. Read more „Dowód na selektywny wzrost aktywności sercowej współczulnej u pacjentów z utrzymującą się komorową arytmią ad”

Atlas of Surgery

Chirurdzy prawdopodobnie spędzają więcej czasu niż wielu, wykorzystując lewą stronę mózgu, wizualizując struktury, wyobrażając sobie sposoby rozwiązania problemu, układając różne warstwy anatomii w spójną całość, która zapewnia przejrzystość potłuczkom trzewi, lub po prostu biegnie przez podczas stania przy zlewie. Trudno wyobrazić sobie coś porównywalnego wizualnie dla psychiatry, pediatry czy internisty. Być może z tego powodu atlasy chirurgiczne są zawsze przyjemnością do zbadania i zbadania. Z pewnością odwołują się do naszego wizualnego wyczucia rozwiązywania problemów, ale także przypominają nam o szczególnych punktach w rzadko wykonywanych operacjach lub przedstawiają alternatywne sposoby leczenia skóry kota chirurgicznego. Co więcej, narracja dodaje osobisty posmak do grafiki i często subtelnie wskazuje techniczne modyfikacje lub zmiany, które mogą pomóc w wykonaniu operacji. Read more „Atlas of Surgery”

Poduszki powietrzne: kompromisy

Chemiczne zapalenie rogówki spowodowane uwalnianiem alkaliów przez torebki powietrzne zostało zgłoszone przez Ingraham et al. (Wydanie 30 maja) .1 Widzieliśmy dwa przypadki wcześniej niezgłoszonego, ale równie niepokojącego stanu, stłuczenia oczu kierowcy podczas napełniania poduszek powietrznych.
35-letni mężczyzna jadący z prędkością 35 mil na godzinę został uderzony ukośnie przez samochód zbliżający się z tyłu, a jego poduszka powietrzna napompowała się, uderzając go w lewe oko. Miał na sobie pasek na biodrach; nie nosił okularów. W sali pogotowia widzenie w lewym oku zostało zredukowane do 20/200; w przeciwnym razie był bez szwanku. Read more „Poduszki powietrzne: kompromisy”