Bupropion-SR, sertralina lub wenlafaksyna-XR po niepowodzeniu SSRI na depresję cd

W przypadku poziomu 2 podstawowe porównania dotyczyły trzech przełączników leków (bupropion o przedłużonym uwalnianiu, sertralina i wenlafaksyna o przedłużonym uwalnianiu), które omówiono w niniejszym raporcie, a także wśród dwóch zwiększonych dawek leków (zgłoszonych przez Trivedi i wsp. W innych ten numer Dziennika 27). Randomizację przeprowadzono w stosunku 1: 1: oddzielnie w każdym ośrodku regionalnym i zgodnie z tym, które terapie przyjęli uczestnicy. Instytucjonalne rady ds. Przeglądu w krajowym centrum koordynacyjnym, centrum koordynowania danych oraz ośrodkach regionalnych i odpowiednich placówkach klinicznych oraz rada ds. Bezpieczeństwa danych i monitoringu w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego zatwierdziły i monitorowały protokół.
Wszyscy autorzy byli zaangażowani w realizację badań, nadzór, przegląd danych i opracowanie manuskryptu. Bristol-Myers Squibb, Forest Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline, King Pharmaceuticals, Organon, Pfizer i Wyeth-Ayerst Laboratories zapewnili leki bez żadnych kosztów dla tej próby, ale poza tym nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu, analizie danych lub opracowywaniu raportów dotyczących rękopisu wyniki.
Traktowanie protokołu
Aby naśladować praktykę kliniczną, zwiększyć bezpieczeństwo, zapewnić intensywny reżim dawkowania i zmaksymalizować uogólnienie, wszyscy uczestnicy i leczyli klinicystów byli świadomi przypisań do leczenia i dawek. Podręcznik leczenia klinicznego (dostępny na stronie www.star-d.org), z naciskiem na opiekę opartą na pomiarach23, zalecił podawanie dawek początkowych i zmian dawek na podstawie wyników ocenionych przez klinicystów (QIDS-C-16) w wersji 16 – Szybki Inwentarz Depresyjnej Objawów (skala od 0 do 27, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą nasilenie objawów) 25,26 oraz Częstotliwość, Natężenie i Ciężar Oceny Skutków Ubocznych (FIBSER) (skala oceny, która zbiera informacje o częstotliwości, intensywności i obciążeniu efektami ubocznymi, każdy w 7-punktowej skali o wyższych ocenach wskazujących na większą ostrość) uzyskanych przy każdym leczeniu.4 (Kopię podręcznika można znaleźć w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z Pełny tekst tego artykułu na stronie www.nejm.org.) Ponadto, instrukcje dydaktyczne, wsparcie ze strony koordynatorów badań klinicznych oraz scentralizowany system monitorowania28 ze sprzężeniem zwrotnym zapewniały terminowe zwiększenie dawek, gdy wystąpiło niewystarczające zmniejszenie objawów. kontekst dopuszczalnych działań ubocznych. 23 Leczenie miało na celu remisję objawów, która została określona jako wynik QIDS-C-16 wynoszący 5 lub mniej podczas wizyty w klinice.
Po rozpoczęciu leczenia lekiem cytalopram przerwano bez okresu zwężania lub wypłukania. Zalecana dawka dobowa bupropionu o przedłużonym uwalnianiu wynosiła 150 mg przez 7 dni, 200 mg od dnia 8 do 27, 300 mg od dnia 28 do 41 i 400 mg od 42 dnia. Sertralinę rozpoczęto od dawki dobowej 50 mg i zwiększono ją do 100 mg w dniu 14, do 150 mg w dniu 28 i do 200 mg w dniu 63. W przypadku wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu, początkowa dawka dobowa 37,5 mg przez 7 dni został zwiększony do 75 mg od dnia 8 do 14, do 150 mg od dnia 15 do 27, do 225 mg od dnia 28 do 41, do 300 mg od dnia 42 do 62, i do 375 mg od dnia 63 roku. Zalecenia dawkowania były elastyczne i opierały się na ocenie klinicznej, o czym informowały wyniki FIBSER i QIDS-C-16 podczas każdej wizyty terapeutycznej.
Jednoczesne leczenie
Używki, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwpsychotyczne, stabilizatory nastroju, nieprotokowe leki przeciwdepresyjne i potencjalne środki przeciwdepresyjne (np. Buspiron) zostały zakazane
[podobne: fizjoterapia opinie o zawodzie, rezonans magnetyczny glowy cena, dentysta na nfz kraków ]
[hasła pokrewne: zoz ursynów, fizjoterapia na czym polega, szampon do wrażliwej skóry głowy ]