Bezpieczeństwo i immunogenność inaktywowanej szczepionki Subvirion Influenza A (H5N1) ad 7

Podobnie, istniały znacznie wyższe średnie geometryczne miana zarówno hamowania hemaglutynacji jak i przeciwciała do mikroneutralizacji po szczepieniu w grupie otrzymującej 90 .g, i występowały znacząco niższe miana obu przeciwciał w grupach otrzymujących mniejsze dawki szczepionki (P <0,001). Wstępnie ustalony pierwotny punkt końcowy immunogenności wybrany dla tego badania był rozwinięciem miana mikroneutralizacji 1:40 lub więcej po dwóch dawkach szczepionki. Figura 2 pokazuje rozkład miana przeciwciał zgodnie z testem hamowania hemaglutynacji (Figura 2A) i testem mikroneutralizacji (Figura 2B) po szczepieniu w każdej grupie podzielonej na kategorie według dawki. Jedynie w grupie otrzymującej dawkę 90 .g pierwotny punkt końcowy osiągnął ponad 50% biorców. W tej grupie 54 procent badanych (przedział ufności 95%, 43 do 64 procent) miało miana microneutralizacji wynoszące 1:40 lub więcej i 58 procent (przedział ufności 95 procent, 47 do 67 procent) miało miano inhibicji hemaglutynacji wynoszące : 40 lub więcej. Częstotliwość obu tych punktów końcowych w grupie otrzymującej dawkę 90 .g była znacząco większa niż w innych grupach szczepionkowych (P <0,001). Mutacje mikroneutralizacji rzędu 1:20 lub więcej obserwowano u 70% grupy otrzymującej dawkę 90 .g i 57% grupy otrzymującej dawkę 45 .g, ale tylko u 32% grupy otrzymującej dawkę 15 .g i 25 procent grupy otrzymującej dawkę 7,5 .g.
Ponieważ wysoce chorobotwórczego wirusa grypy typu dzikiego A / Vietnam / 1203/2004 można manipulować tylko w ściśle określonych warunkach biokonserwacji, większość testów serologicznych wykorzystywała antygenowo identyczną, ale apatogenną grypę rgA / Vietnam / 1203/2004 × A / PR / 8/34 wirus szczepionkowy. Zdolność próbek surowicy z tego badania do neutralizacji wirusa typu dzikiego została potwierdzona w podgrupie 63 próbek uzyskanych w 56 dniu z losowo wybranych próbek reprezentujących spektrum mian przeciwciał, które były ważone w kierunku wyższych odpowiedzi na apatogenny wirus szczepionkowy i testowane przeciwko wirusowi typu dzikiego. Zgodność miana przeciwciał testowanych przeciwko dwóm wirusom była dobra, ze współczynnikiem korelacji Spearmana wynoszącym 0,74 (P <0,001). Z 53 zbadanych próbek, w których miana przeciwciał przeciwko wirusowi szczepionki były większe niż 1:40, 51 miało również miana przeciwciał przeciwko wirusowi typu dzikiego wynoszącemu więcej niż 1:40.
Dyskusja
Badanie to pokazuje, że możliwe jest wytworzenie odporności na grypę H5 przy użyciu oczyszczonej szczepionki subwirionowej podawanej w dwóch stosunkowo wysokich dawkach. Nasze wyniki są podobne do tych obserwowanych w badaniu przeprowadzonym przy użyciu oczyszczonej, rekombinowanej hemaglutyniny H5 u ludzi, 14, w której podanie domięśniowe dwóch dawek po około 90 .g każdej rekombinowanej hemaglutyniny H5 wyrażanej bakulowirusem dało miana przeciwciał neutralizujących. 1:80 lub więcej u 56% zdrowych osób dorosłych, podczas gdy niższe dawki były znacznie mniej immunogenne. Chociaż w tym badaniu wykorzystano inną szczepionkę i nieco inne testy do pomiaru odpowiedzi immunologicznej, zarówno wyniki, jak i nasze, pokazują, że wysokie dawki stosunkowo oczyszczonych szczepionek białkowych były wymagane do wywołania odporności u większości biorców.
Interpretację znaczenia tych wyników należy przeprowadzić w kontekście naszego obecnego rozumienia odporności na wirusy H5
[hasła pokrewne: apteka dyżurna wieliczka, fizjoterapia na czym polega, terapia czynnikami wzrostu ]
[patrz też: cerumex, darsonval przeciwwskazania, dentysta na nfz kraków ]